Les dones congoleses parlen a Temps d'Écoute | Esenciales para la vida

Les dones congoleses parlen a Temps d’Écoute

Les dones congoleses parlen a Temps d’Écoute

La lluita de les dones congoleses pel dret a la salut a República Democràtica del Congo aviat sortirà a la llum de la mà de l’últim documental de Farmamundi. Després de mesos de treball, l’equip liderat per l’ONG i dirigit per Pol Penas (Mamma Team) estrenarà «Temps d’Écoute» el proper 8 de març a Barcelona, ​​coincidint amb el Dia Internacional de la Dona.

«Vivia al poble de Muhangi. Anava al camp amb el meu marit quan van aparèixer els bandits. Van matar al meu marit. Eren molts, no aconsegueixo recordar quants. Després se’m van tirar a sobre i em van violar, tots, molts. Em vaig quedar inconscient. Els agressors em van passar malalties, moltes. Després de les violacions sóc seropositiva».

Aquest és un dels cinc testimonis de dones que han patit violència sexual o que són seropositives. A través d’elles, el documental convida a reflexionar sobre els efectes que tenen els rols socials de gènere en la salut de les persones, i en l’accés als serveis sanitaris i als medicaments.

Tot i la cruesa d’algunes de les històries de les protagonistes, «Temps d’Écoute» presenta, sense victimisme, el gènere com un condicionant en l’accés a la salut, trencant els clixés de les dones i de les societats africanes com passives, pobres i sense iniciativa, alhora que mostra una societat congolesa organitzada, activista i líder, en la lluita per la defensa dels seus drets.

El fil conductor és l’experiència de més de 10 anys d’una associació de dones congoleses Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI) dedicada a l’atenció mèdica, psicològica, jurídica i socioeconòmica de víctimes de violència sexual, persones seropositives i desplaçades de guerra. El documental, de 35 minuts de durada, presenta la visió congolesa i polifònica de la temàtica, aportant la perspectiva d’activistes, persones afectades, autoritats locals, persones acadèmiques expertes en gènere i periodistes de la regió.

«No es pot tenir salut física sinó es té salut mental. Sota aquest principi vam començar a tractar a les víctimes de violència sexual, de sida i a persones desplaçades de guerra. A més de perdre tots els béns, la seva dignitat humana queda truncada, i necessiten ser escoltades, ser enteses», explica Elizabeth Mbusa Kavuo, infermera i responsable de la Sala d’escolta de FEPSI.

Temps dEcoute_POSTAL_3Amb l’estrena aquest mes de març, es donarà per conclosa la producció d’aquest audiovisual que ha portat a Mamma Team i Farmamundi fins a l’Est de la República Democràtica del Congo (RDC), el pitjor lloc del món per néixer dona, tal i com afirmen Nacions Unides. El rodatge, durant els mesos de juny i juliol de 2015, fa un recorregut pel Kivu Nord, centrant-se en la ciutat de Butembo i els pobles de Musienene, Nduko i Vutanda.

Després de l’èxit dels dos documentals anteriors «El medicament, un dret segrestat» (2010) i «Índia, la farmàcia del món» (2013), Farmamundi vol contribuir al debat internacional sobre el condicionant social del gènere en l’àmbit de la salut de les poblacions. Com afecta el fet de ser dona o home en l’estat de salut, en l’accés als sistemes sanitaris i als medicaments? Aquesta és la qüestió. La cita, el 8 de març, a les 18:30 hores a la Filmoteca de Catalunya, Sala Laya.

No obstant això, com diu la secretària executiva de FEPSI, Marie Dolorose Kafanya, «fins que no acabin totes les injustícies que afecten el poble congolès, no podem deixar de lluitar ni de somiar. Res no passa sinó ho somies abans”.

El documental de Farmamundi és una producció de Mamma Team, realitzada amb la col·laboració de FEPSI i amb el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i els Laboratorios Cinfa.


 

 Las mujeres congoleñas hablan en ‘Temps d’Écoute’

La lucha de las mujeres congoleñas por el derecho a la salud en República Democrática del Congo pronto saldrá a la luz de la mano del último documental de Farmamundi. Tras varios meses de trabajo, el equipo liderado por la ONG y dirigido por Pol Penas (Mamma Team) estrenará «Temps d’Écoute» el próximo 8 de marzo en la Filmoteca de Catalunya (Barcelona), coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

“Vivía en el pueblo de Muhangi. Iba al campo con mi marido cuando aparecieron los bandidos. Mataron a mi marido. Eran muchos, no logro recordar cuantos. Después se tiraron encima de mí y me violaron, todos, muchos. Me quedé inconsciente. Los agresores me pasaron enfermedades, muchas. A raíz de las violaciones soy seropositiva.”

Éste es uno de los cinco testimonios de mujeres que han sufrido violencia sexual o que son seropositivas. A través de ellos, el filme invita a reflexionar sobre los efectos que tienen los roles sociales de género en la salud de las personas, y en el acceso a los servicios sanitarios y a los medicamentos.

Pese a la crudeza de algunas de las historias de nuestras protagonistas, «Temps d’Écoute» presenta la cuestión del género, sin victimismo, como un condicionante de acceso a la salud, pero rompiendo con el cliché de las mujeres y sociedades africanas como pasivas, pobres y sin iniciativa, y mostrando a la sociedad congoleña organizada, activista y líder en la lucha por la defensa de sus derechos.

El hilo conductor es la experiencia de más de 10 años de una asociación de mujeres congoleñas Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI) dedicadas a la atención médica-psicológica-jurídica-socioeconómica de víctimas de violencia sexual, personas seropositivas y desplazadas de guerra. El documental, de 35 minutos de duración, presenta la visión congoleña pero polifónica de la temática, aportando la perspectiva de activistas, personas afectadas, autoridades locales, personas académicas expertas en género y periodistas de la región.

“No se puede tener salud física si no se tiene salud mental. Sobre este principio actuamos para tratar a las víctimas de violencia sexual, de SIDA y desplazados de guerra. Aparte de haber perdido todos sus bienes, su dignidad humana queda truncada, y necesitan ser escuchados, ser comprendidos”, comenta Elizabeth Mbusa Kavuo, Enfermera responsable Sala de escucha FEPSI.

Temps dEcoute_POSTAL_3Con el estreno este mes de marzo se dará por concluida la producción de esta pieza audiovisual que ha llevado a Mamma Team y Farmamundi hasta el Este de la República Democrática del Congo (RDC), el peor lugar del mundo para nacer mujer, tal y como afirma Naciones Unidas. El rodaje, en los meses de junio y julio de 2015, hace un recorrido por Kivu Norte, centrándose en la ciudad de Butembo y los pueblos de Musienene, Nduko y Vutanda.

Tras el éxito de los dos documentales anteriores «El medicamento, un derecho secuestrado» (2010) y «India, la farmacia del mundo» (2013), Farmamundi quiere contribuir al debate internacional sobre el condicionamiento social del género en el ámbito de la salud de las poblaciones. ¿Cómo afecta el hecho de ser mujer u hombre en el estado de salud y en el acceso que se tiene a los sistemas sanitarios y los medicamentos? Esta es la cuestión. La cita, el 8 de marzo, a las 18:30 horas en la Filmoteca de Catalunya, Sala Laya. No obstante, como dice la secretaria ejecutiva de FEPSI, Marie Dolorose Kafanya, “hasta que no terminen todas las injusticias que afectan al pueblo congoleño, no podemos dejar de luchar ni de soñar. Nada no ocurre si no lo sueñas antes.”

El documental de Farmamundi es una producción de Mamma Team, realizada con la colaboración de FEPSI y con la financiación de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) y los laboratorios Cinfa.

Si quieres colaborar con el proyecto, puedes comprar las bolsas y calendarios de «Temps d’Écoute» en http://tiendasolidariafm.com/

Tu dirección de mail no será publicada. Los campos requeridos están marcados *